Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImageROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 stycznia 2009 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane  przez ratownika medycznego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33)  w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela otrzymuje brzmienie:

1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Lp Nazwa leku* Postać
1. Acidum acetylsalicylicum tabletki od 0,3 do 0,5 g
2. Amiodaroni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań  (150 mg/3ml)
3. Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań (0,5 mg/ml; 1 mg/ml)
4. Captoprilum tabletki 12,5 mg
5. Clemastinum roztwór do wstrzykiwań  (2 mg/2ml)
6. Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań  (1 mg/ml)
7. Diazepamum roztwór do wstrzykiwań lub wlewka doodbytnicza
(do 10 mg/2,5 ml)
8. Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (20 mg/ml)
9. Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań (1 mg/ml)
10. Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań  (0,5 mg/5ml)
11. Furosemidum roztwór do wstrzykiwań  (20 mg/2ml)
12. Glucagon hydrochloride roztwór do wstrzykiwań 
(1 mg/fiol. + rozpuszczalnik)
13. Glucosum 20% roztwór do wstrzykiwań  (200 mg/ml)
14. Glucosum 5% roztwór do wlewu dożylnego (50 mg/ml)
15. Gliceroli trinitras tabletki 0,5 mg;
aerozol do stosowania podjęzykowego
16. Hydrocortisonum lub
Methylprednisolonum
roztwór do wstrzykiwań (Hydrocortisonum
100 mg/ml; 250 mg/2ml);
(Methylprednisolonum 500 mg/fiol.; 1 g/fiol.)
17. Ketoprofenum roztwór do wstrzykiwań  (100 mg/2ml)
18. Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań  (100 mg/2ml)
19. Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań (200 mg/ml)
20. Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań  (10 mg/2ml)
21. Midazolamum
po konsultacji z lekarzem
roztwór do wstrzykiwań  (5 mg/amp.)
22. Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań (10 mg/ml; 20 mg/ml)
23. Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (0,4 mg/ml)
24. Natrii chloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego
25. Płyn fizjologiczny
wieloelektrolitowy izotoniczny
roztwór do wlewu dożylnego
26. Salbutamolum aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji
27. Solutio Ringeri roztwór do wlewu dożylnego
28. Tlen medyczny gaz

* Droga podania leków wymienionych w tabeli zgodna z drogą podania określoną w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

>> Rozporządzenie Ministra Zdrowia - medyczne czynności ratownika medycznego

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account