Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Jestem ratownikiem po studiach, z ukończonym kursem ALS (Advanced Life Support) i 10-letnim stażem w zespole. Pracodawca wysyła mnie na szkolenie do szkoły ratownictwa. Problem polega na tym, że podobne szkolenie już odbyłem. Zaliczyłem egzamin, natomiast zaświadczenie dostałem jedynie na pół roku.

Czy muszę iść do tej szkoły?

Czy są jakieś sposoby, żebym mógł się prawnie odwołać od tej decyzji?


Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2011 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Pracodawca nie może "wysłać" pracownika na szkolenie bez jego zgody. Może natomiast inicjować, proponować pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych w trosce o zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług medycznych.

Uzasadnienie:

Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. w art. 103[1] § 1 rozumie zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Oznacza to, że pracodawca nie ma prawa zdecydować za pracownika o skierowaniu go np. na kurs lub szkolenie. Inicjatywa w tym zakresie może wyjść zarówno od pracownika jak i od pracodawcy, ale zawsze niezbędna jest zgoda drugiej strony stosunku pracy, ponieważ pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zawierana jest umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, która określa zasady m.in. udzielania czasu wolnego od pracy na udział w szkoleniu lub kursie, wypłatę wynagrodzenia, dofinansowanie kosztów dojazdu, podręczników, itp. (art. 103[3] k.p.).

Jednak z drugiej strony pracownik musi sobie zdawać sprawę, że odmowa skorzystania z zaproponowanego udziału w szkoleniu lub kursie może spowodować, iż obecna wiedza i doświadczenie pracownika nie będą odpowiadały potrzebom pracodawcy, co z kolei może stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania z nim stosunku pracy za wypowiedzeniem (K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz bieżący do art. 103[1], art. 103[2], art. 103[3], art. 103[4], art. 103[5], art. 103[6] Kodeksu pracy, LEX/el. 2011).

Z sytuacji wskazanej w pytaniu wynika, że pracownik posiada lub posiadał zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu (szkolenia) ALS obowiązujące jedynie pół roku, a ponadto kurs (szkolenie) na który kieruje go pracodawca jest podobny (a nie taki sam) do już przez pracownika odbytego. Dlatego biorąc pod uwagę konsekwencje odmowy udziału w nim warto, by pracownik przed podjęciem takiej decyzji starannie ją przemyślał.


Anna Gotkowska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

Darth Vader
0 #1 Darth Vader 2011-04-29 01:17
Na pól roku...?
Zgłoś administratorowi

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account