Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:

  • Jaki zakres działań może podjąć ratownik medyczny na imprezach masowych?
  • Czy regulują tę kwestię jakieś przepisy prawne?

Odpowiedź:
udzielona 22 listopada 2010 r.

Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.). Ustawodawca tworząc tę ustawę kierował się potrzebą zaspokojenia każdego z niezbędnych obszarów dedykując jemu odpowiednie służby np. informacyjne, porządkowe czy medyczne.

W ustawie nie ma żadnego zapisu zabraniającego pełnienia przez jedną osobę wielu ról, należy się jednak w takim przypadku dopatrywać "konfliktu interesów". Załóżmy, że doszło do zamieszek i potrzebna jest pomoc ochrony, pośród której jeden z ochroniarzy pełni jednocześnie funkcję ratownika medycznego - czy w takiej sytuacji ochroniarz ten powinien pełnić rolę ochroniarza czy udzielać pomocy medycznej poszkodowanym biorącym udział w tych zamieszkach?

Dlatego należy uznać, że jedna osoba powinna pełnić nie więcej niż jedną rolę podczas imprezy masowej. Rola zaś wynikać będzie z posiadanych kompetencji i uprawnień. Dla ratownika medycznego zastosowanie będzie w tym przypadku mieć ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Daniel Mare
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account