Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy pielęgniarka, ratownik medyczny podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych mogą dokonywać pomiaru w wydychanym powietrzu zawartości alkoholu?

Czy taki wynik może zostać wykorzystany zgodnie z art. 33 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jako dowód nietrzeźwości w przypadku wystawienia rachunku pacjentowi za udzielanie świadczeń medycznych osobie będąc ej w stanie nietrzeźwości, gdy jej stan jest spowodowany tylko spożyciem alkoholu?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 15 marca 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Tak, pielęgniarka oraz ratownik medyczny mogą podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych dokonywać pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.

Uzasadnienie:
Ratownik medyczny czynność tę wykonywać może na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33 z późn. zm.), gdzie zapisano, iż ratownik medyczny może dokonywać oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.

Natomiast pielęgniarka pomiaru tego może dokonać zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540), gdzie zapisano, że pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego świadczeń diagnostycznych obejmujących kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

W kontekście jednak art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.) należy wspomnieć, że w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lekarz kieruje osobę, której jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości na badanie dla ustalenia zawartości alkoholu we krwi, a ewentualna odmowa poddania się takiemu badaniu jest brana pod uwagę przy ustalaniu opłaty za udzielenie świadczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
Należy jednocześnie przyjąć, iż wynik z pomiaru wydychanego powietrza na zawartość alkoholu w kontekście art. 33 u.z.o.z. może być niewystarczający jako dowód nietrzeźwości w przypadku wystawienia rachunku pacjentowi za udzielanie świadczeń medycznych osobie będącej w stanie nietrzeźwości.

Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. Jest nim między innymi ratownik medyczny oraz pielęgniarka, która może tego dokonać pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Daniel Mare
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account