Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Jaka jest podstawa prawna literowego oznakowania ambulansów?
Według obowiązujących przepisów zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespoły specjalistyczne oraz zespoły podstawowe, nie ma tam żadnych oznaczeń literowych.
Czy w związku z powyższym, osoby kontrolujące jednostki ratownictwa medycznego słusznie uznają oznaczenia R i W za błędne i nakazują zmianę na S i P powołując się na ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Z obecnie obowiązujących przepisów, tj. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.) nie wynika obowiązek oznakowania ambulansów literami "P" i "S". Co więcej, taki wymóg nie wynika z projektu rozporządzenia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, będącego w notyfikacji.

Uzasadnienie:
Twierdzenie, że nowe oznakowanie ambulansów - "P" i "S" zaczęło obowiązywać z dniem wejścia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest co najmniej nieuprawnione. Być może zamierzeniem ustawodawcy było zastąpienie dotychczasowego oznakowania "R" i "W" nowymi symbolami, ale tego nie zapisał w ustawie, ani nie zmienił kodu identyfikacyjnego wyjazdowych zespołów systemu ratownictwa medycznego. A zatem nieuprawnionym jest żądanie przez organ kontroli urzędowej albo Narodowego Funduszu Zdrowia, aby oznakowanie zostało zmienione.

W niektórych regionach kraju Narodowy Fundusz Zdrowia wręcz uzależnia podpisanie umowy o świadczenie usług medycznych od wymaganego przez siebie oznakowania ambulansów. Jeśli tak się dzieje także i w omawianym przypadku należy wystosować pismo do Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego z wnioskiem o uporządkowanie tej sprawy. Umożliwi to podjęcie działań interwencyjnych oraz ewentualnych zmian w projektowanym rozporządzeniu w sprawie oznakowania jednostek systemu ratownictwa medycznego.

Ustawa wprowadza pojęcia: "zespoły specjalistyczne" i "zespoły podstawowe", ale nie jest to równoznaczne z nakazem nowego oznakowania. Nawet w przypadku wprowadzenia zmian i ustalenia nowego oznakowania "P" i "S", wyraźnie zapisano w ustawie, że okres dostosowawczy upływa z dniem 31 grudnia 2010 r.

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account