Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Image Pytanie:
Jaką dokumentację indywidualną należy prowadzić w szpitalnym oddziale ratunkowym?
Czy musi być to historia choroby?
Czy pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym stanowi hospitalizację?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 16 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), dysponent jednostki ma obowiązek prowadzić dokumentację medycznych czynności ratunkowych zgodnie z przepisami o zakładach opieki zdrowotnej.

Należy zatem prowadzić dokumentację taką, jaka ma być założona w oddziale szpitalnym, czyli określoną przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.). W zakresie dokumentacji indywidualnej - oczywiście musi ona być prowadzona. Z oczywistych względów treść tej dokumentacji będzie uwzględniała specyfikę szpitalnego oddziału ratunkowego, ale każdy pacjent musi mieć założoną indywidualną dokumentację. Nadto pacjent opuszczający szpitalny oddział ratunkowy musi otrzymać kartę informacyjną, taką jaką wydaje się przy wypisie ze szpitala.

Czy pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym jest hospitalizacją?

Żaden przepis tego nie rozstrzyga wprost, niemniej jednak odpowiedź zawarta jest już w samej nazwie - szpitalny oddział ratunkowy. Pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym jest hospitalizacją, ale szczególnego rodzaju. Nie musi bowiem trwać nawet jednej doby. Natomiast pacjent do szpitalnego oddziału ratunkowego musi być przyjęty i z niego wypisany. Warto wskazać, że z punktu widzenia zasad finansowania świadczeń szpitalnych oddziałów ratunkowych przez NFZ produkty realizowane na szpitalny oddział ratunkowy są osobną, obok hospitalizacji i porad ambulatoryjnych, kategorią.

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account