Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Image Pytanie:
Czy zespoły ratownictwa medycznego mają obowiązek zabezpieczać działania Policji, jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej i na jakich zasadach?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 12 marca 2008 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zasady działania zakres i zadania ratowników medycznych określa art. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m.).
Podstawowym zadaniem na miejscu zdarzenia jest zabezpieczenie osób tam znajdujących się i podejmowanie działań, które zapobiegają zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska. W tym zadaniu zespół ratownictwa medycznego współpracuje z Policją.
Szczegółowe zasady współpracy i koordynacji działań winien określać opracowany przez wojewodę – wojewódzki plan działania systemu, który powinien regulować ten zakres działania (art. 21 u.p.r.m.).

Współdziałanie zespołów ratownictwa medycznego i Policji, co do zasady, obejmuje wszelkie działania dotyczące ochrony zdrowia i życia osób poszkodowanych. Co do szczegółowych zasad, należy sięgnąć do wskazanego powyżej wojewódzkiego planu działania systemu.
Artykuł 40 u.p.r.m. wprost wskazuje, że po przybyciu na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego podejmuje medyczne czynności ratunkowe. Akcją kieruje osoba wskazana przez dyspozytora medycznego. Artykuł 42 u.p.r.m. wskazuje na wyjątki w ramach tej zasady.
Zakres i zasady innych niż wskazane powyżej czynności wymaga dalszej analizy w oparciu o konkretne przypadki.

Katarzyna Lenczowska-Soboń
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie

www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account