Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Już 1 stycznia 2018 roku mają wejść w życie przepisy nowelizujące ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Obecnie nad projektem ustawy trwają konsultacje społeczne, które zakończą się 16 listopada 2017 roku. Nowelizacja ustawy wprowadza zasadnicze zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących ratowników medycznych.

Obecnie obowiązująca ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym uchwalona 8 września 2006 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 757, ze zm.) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku. Celem powyższej ustawy była realizacja zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W tym celu utworzono Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ustawa ta szczegółowo normuje zasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie całego kraju, należy ponadto podkreślić, że ustawa określa także rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach systemu PRM przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu, ratownika medycznego i dyspozytora medycznego.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym była już wielokrotnie nowelizowana, jednak ustawodawca doszedł do wniosku, że potrzebne są kolejne zmiany.

Założenia nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, której wejście w życie zaplanowane jest 1 stycznia 2018 roku, przyniesie szereg zmian, które będą dotyczyły głównie ratowników medycznych. Przesłankami do dokonania kolejnej nowelizacji są przede wszystkim:

  • konieczność zwiększenia nadzoru państwa nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, w głównej mierze poprzez tzw. ,,upaństwowienie’’ systemu ratownictwa medycznego, stabilizację zatrudnienia członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów, a także podniesienia jakości ich kształcenia,
  • problemy w zapewnieniu obsady lekarskiej w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego i na stanowiskach lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
  • nowelizacja stanowi również swoistą odpowiedź na dokonujący się postęp technologiczny,
  • ma zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania całej infrastruktury związanej z powiadamianiem ratunkowym,
  • problem luk w zapewnieniu transportu między szpitalnego osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pomiędzy szpitalami.

Państwowe Ratownictwo Medyczne nie tylko z nazwy

Głównym celem nowelizacji jest tzw. ,,upaństwowienie’’ czy też upublicznienie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Podstawowym celem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Dlatego też ustawodawca zdecydował się na poszerzenie i wzmocnienie udziału podmiotów publicznych w realizacji powyższych zadań.

Nowelizacja ustawy o PRM przewiduje powierzenie wykonania umów na świadczenia zdrowotne w dziedzinie ratownictwa medycznego, wyłącznie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej lub jednostkom budżetowym oraz spółkom kapitałowym z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub publicznych uczelni medycznych.

Powyższe zmiany mają zmienić obecną sytuację, w której organy administracji rządowej nie mają realnego wpływu na funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wprowadzenie obowiązku zawierania umów w dziedzinie ratownictwa medycznego wyłącznie z wyżej wymienionymi podmiotami spowoduje, że cały system ratownictwa medycznego zostanie oparty o jednostki publiczne.

Państwowy Egzamin Ratownika Medycznego (PERM)

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza zasadniczą zmianę dotyczącą uzyskiwania kwalifikacji zawodowej przez ratowników medycznych. Mianowicie prawo do podjęcia pracy jako ratownik medyczny będzie przysługiwało dopiero po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, które będzie wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Ustawa wprowadza ponadto Państwowy Egzamin Ratownika Medycznego (PERM). Możliwość podejścia do powyższego egzaminu będzie przysługiwała osobom, które ukończyły studia I stopnia oraz odbyły 6-miesięczną praktyką zawodową w ramach studiów. Należy podkreślić, że zmiany te będą dotyczyły osób, które rozpoczną edukację w zawodzie ratownika medycznego dopiero po 1 września 2017 roku. Nowelizacja ma także na celu dalsze dokształcanie zawodowe ratowników medycznych, już w trakcie podjęcia pracy w zawodzie poprzez:

  • doskonalenie zawodowe,
  • kursy specjalistyczne uprawniające do pracy na stanowisku kierownika zespołu ratownictwa medycznego oraz
  • kursy kwalifikacyjne, zwiększające kompetencje zawodowe ratowników medycznych podejmujących pracę na oddziałach szpitalnych.

Należy podkreślić, że zawód ratownika medycznego wiąże się z wielką odpowiedzialnością, ale wymaga również niezwykłych umiejętności dlatego osoby wykonujące zawód ratownika medycznego powinny wciąż się dokształcać i poszerzać swoją wiedzę. Ustawodawca mając tego świadomość poprzez nowelizację dąży do poprawy jakości kształcenia zawodowego ratowników medycznych.

Liczba ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych oraz realizacja przez nich indywidualnego rozwoju zawodowego będą monitorowane w oparciu o rejestry prowadzone przez właściwych wojewodów. Projekt nowelizacji przewiduje również, że w zakresie zagadnień dotyczących kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownik medyczny będzie mógł udzielać takiej pomocy bez konieczności ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy - dotyczyć to ma również lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja nakłada także na ratowników medycznych obowiązek doskonalenia zawodowego, jednak w ustawie nie przewiduje się sankcji w razie jego naruszenia co niewątpliwie stanowi przeoczenie ustawodawcy.

Warunki zatrudnienia członków zespołów ratownictwa medycznego oraz dyspozytorów medycznych

Projekt nowelizujący ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza zasadniczą zmianę dotyczącą zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego oraz dyspozytorów medycznych. Mianowicie ustawodawca wprowadza obowiązek zatrudniania wyżej wymienionych osób na podstawie umowy o pracę. Należy podkreślić, że był to jeden z głównych postulatów związków zawodowych ratowników medycznych. Obecnie ratownicy medyczni jak i dyspozytorzy medyczni mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, jednak w większości pracują oni na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowelizacja wprowadza obowiązek zatrudniania ich na podstawie umowy o pracę.

Podmiotem zatrudniającym członków zespołów ratowników medycznych będą państwowe i samorządowe podmioty lecznicze, a w przypadku dyspozytorów medycznych wojewodowie. Wprowadzenie powyższej zmiany jest niewątpliwie korzystne dla przedstawicieli tych zawodów medycznych, bowiem uzyskają korzyści jaki Kodeks pracy przewiduje dla pracowników, przede wszystkim stabilność zatrudnienia oraz ochronę pracowniczą.

Ponadto ustawa przewiduje wprowadzenie obowiązku zapewnienia wsparcia psychologicznego członkom personelu medycznego, ze względu na szczególny charakter ich pracy. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie w życie tak dużej zmiany wymaga czasu, dlatego przepisy nakładające obowiązek zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych na podstawie umowy o pracę wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku.

Czytaj więcej: ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

Ksr
+12 #1 Ksr 2017-11-20 12:13
O szkoleniach piszą nadzorach godzinach etatach turbo spuszczają się nad nowymi uprawnieniami obowiązkami zobaczycie będziemy robić za lekarzy w karetkach jako kto ? Tania siła robocza za psi UJ bokiem nam wyjdzie jeszcze to upaństwowienie. ... Wszystko to są tylko takie cuda na kiju ...
Zgłoś administratorowi
Peterek
+6 #2 Peterek 2017-11-30 15:50
Podejrzewam, że zrobią same zespoły Podstawowe bo nie będą mieli tylu lekarzy z medycyna ratunkowa, tylko na byłej S będzie 3 ratowników na etacie i będziemy zarabiać najniższa krajowa takie domysły snuje, MZ przedstawiło projekt ze na S może być lekarz który przepracował 3000 h i który rozpoczął specjalizacje do stycznia 2018, któremu lekarzowi będzie się chciało iść na specjalizacje z ratunkowej, obarcza nas jeszcze większą odpowiedzialnoś cią za jeszcze miejsza kasę, a jak ratowników będzie za mało by system nie szwankowal to dadzą nam pielęgniarki ze specjalizacja, oj się będzie działo!
Zgłoś administratorowi
Doświadczony
+12 #3 Doświadczony 2017-12-09 14:45
zatrudnienie tylko na umowę o pracę bez klauzuli dopuszczającej podmiot leczniczy do zatrudnianie czy to ratownika czy pielęgniarkę lub lekarza na podstawie umowy cywilno-prawnej to Szanowni Panowie i Panie strzał sobie samemu w stopę. Chyba nikt z nas nie wierzy, że na etacie będziemy zarabiać tyle, że nie potrzebować będziiemy trochę dodatkowej kaski. więc moja prośba do naszych przedstawicieli żeby wzięli to pod uwagę i wynegocjowali możliwość zatrudnienia na kontrakcie osoby, która np. wykaże się umową o pracę....do przemyślenia... praca za pensję zbliżona do minimalnej krajowej spowoduje jeszcze większy odpływ najlepszych z nas bo nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tak chciał pracować....
Zgłoś administratorowi
chettos
+4 #4 chettos 2017-12-27 08:20
witam tak naprawde wystacza 2 ratownikow +kierowca po kpp ktory tez pomaga nie zawsze sa az takie wyjazdy ze 3 ratownikow potrzebnych przewaznie sie jezdzi do sraczek goraczek i tym podobnym wiec moje rozwiazanie takie 2 ratonikow etatowych +kierowca po kpp i wystarczy
Zgłoś administratorowi
Kaleb1968
+5 #5 Kaleb1968 2018-01-08 10:22
Witam,zmiany ciekawe , etaty jak najbardziej za kwotę co najmniej 5000 za 168 + nadgodziny 100% płatne , wcześniejsza emerytura jak w służbach mundurowych , trzy osobowe Zespoły Ratownicze i możemy pracować ... a jak nie Anglia bierze każdą ilość - trzeba pozdawać kursy językowe i mieć doświadczenie w zawodzie a zarobki w zależności od miejsca od 2000 do 3000 funtów , otrzymanie pieniędzy za zagospodarowani e i ściągnięcie rodziny - jak Turboratownicy będą tak nas reprezentować jak przy protestach to efekt będzie taki jak kolega napisał - szybki odpływ najlepiej wyszkolonych i zdeterminowanyc h - kańcekańcow dojdzie do tego , że stawa będzie martwym przepisem bo nie będzie komu pracować ... osobiście bardzo nie chcę wyjeżdżać , ale obecne propozycję Rządu i "reprezentantów " nie dadzą żadnej szansy innej decyzji ... pozdrawiam i poddają moją opinię pod rozwagę ...
Zgłoś administratorowi
Pitteer
+6 #6 Pitteer 2018-01-08 10:22
Cytuję chettos:
witam tak naprawde wystacza 2 ratownikow +kierowca po kpp ktory tez pomaga nie zawsze sa az takie wyjazdy ze 3 ratownikow potrzebnych przewaznie sie jezdzi do sraczek goraczek i tym podobnym wiec moje rozwiazanie takie 2 ratonikow etatowych +kierowca po kpp i wystarczy

Bez przesady, ale trzeba dbać o własny komfort pracy, 3 ratowników jak najbardziej jest to dobry pomysł, czy wyjazdy są do sraczek czy nie, spójrz na PSP/OSP do byle stłuczki potrafi ich przyjechać 20 szt. i nikt się nie zastanawia czy to mało czy dużo, potrafią zadbać o swoje bo mają kasę, którą wykorzystują min na PR, dzięki któremu mają kasę.
Zgłoś administratorowi
Medyk125x
-1 #7 Medyk125x 2018-02-12 09:27
Etaty etaty etaty... ja nie wiem czy ludzie rozum potracili. I co z tego, że będą etaty? Dostaniecie na etacie na ręke z 2500zł za 160h i to jest ten luksus i kokos o który tak związki walczą? Ja pracuje na kontrakcie i sobie go chwale. Wale to, że nie mam urlopu a L4 mi wypłaca ZUS w śmiesznych kwotach ale za to moja pensja za przykładowo 1,5 wymiaru godzin etatowych jest średnio raz wyższa od tego co dostanie osoba pracująca na etacie. Jeżeli się jeszcze ma farta i dyżury poukładane w 24h to pomimo 240h miesięcznie pozostaje nam wiele czasu na inne rzeczy. Każdy ma swój rozum ale jeżeli byłby wybór etat vs kontrakt ja zostaje na tym na czym jestem. Pozdrawiam fanów etatu
Zgłoś administratorowi
Skia
+3 #8 Skia 2018-02-13 23:41
Dostałam propozycję pracy na pelnym etacie za 2105 polskich nowych złotych brutto. Nie mam nic więcej do dodania...pozdr awiam, żegnam.
Zgłoś administratorowi

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account