Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

KapnometrKapnometria - to termin medyczny oznaczający pomiar stężenia lub ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi lub powietrzu wydechowym z użyciem technik pomiaru kolorymetrycznego lub spektrofotometrycznego. Odmianą badania jest kapnografia, gdy dodatkowo rejestrowana jest krzywa zmian wartości dwutlenku węgla w czasie oddychania. Wykres tych zmian jest nazywany kapnogramem. Techniki kapnografii i kapnometrii wykorzystywane są w trakcie prowadzenia znieczulenia ogólnego oraz leczenia niewydolności oddechowej.

OPIS PRODUKTU:
RespSense™ jest lekkim, przenośnym urządzeniem, które mierzy i wyświetla częstość oddechów oraz zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu (EtCO2) u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt. Kapnograf jest przeznaczony do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania tych parametrów w szpitalach i innych placówkach medycznych, w czasie opieki pooperacyjnej, w trakcie transportu pacjentów, podczas opieki w domu i w ratownictwie medycznym.

Kapnometria jest najbardziej wiarygodną metodą oceny prawidłowości położenia rurki intubacyjnej w drogach oddechowych, hipowentylacji a także ewentualnego odłączenia rurki dotchawiczej w trakcie wentylacji zastępczej. Kapnograf standardowo wyposażony jest w zapasowe filtry, przewód próbkujący CO2, prosty łącznik T (model 51390), kaniule nosowe, ładowarkę i sztywny pokrowiec.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

• pomiar CO2 w strumieniu bocznym
• możliwość stosowania u pacjentów zaintubowanych i samodzielnie
oddychających
• możliwość wyboru trybu pracy w zależności od wagi pacjenta
(do 30 kg i powyżej 30 kg)
• podświetlany ekran dotykowy LCD
• wyświetlanie wartości liczbowej wyników pomiarów oraz trendów
grafi cznych EtCO2 i częstości oddechu (respiracji)
• wyświetlanie poziomu naładowania baterii
• ciągłe wyświetlanie nastawionych granic alarmowych
• alarmy dźwiękowe i wizualne z funkcją zawieszenia
• możliwość przesyłania danych do komputera w czasie rzeczywistym
(wymaga modułu TrendSense)
• pamięć wyników i trendy z 72 godzin (wymaga modułu
TrendSense)
• zasilanie akumulatorowo-sieciowe
• wyjście danych RS-232

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
• Jednorazowe kaniule nosowe: dla dorosłych, pediatryczne i dla
niemowląt
• nosowe przewody próbkujące CO2: dla dorosłych, pediatryczne
i dla niemowląt,
• jednorazowy przewód próbkujący CO2 (model 4507),
• prosty łącznik T (model 51390),
• przewody nafi onowe PermaPure (model ME-050-12ML/FL),
• wymienny oddzielacz wilgoci (model LS1-111),
• przyrząd kalibracyjny (model CalKit-01),
• regulowany zacisk mocujący (model LS1-018),
• wspornik do mocowania (LS1-013), także do ambulansów,
• ładowarka (model 2126),
• pokrowiec/torba (model LS1-020)
• moduł TrendSense rejestrujący wyniki pomiarów (model TS1)

PARAMETRY TECHNICZNE:
• zakres pomiaru EtCO2: 0 – 99 mmHg
• dokładność pomiaru EtCO2: ± 2 mmHg
• zakres pomiaru częstości oddechu: 3 – 80 odd/min
• dokładność pomiaru częstości oddechu:
± 2 w zakresie 3-50 odd/min, ± 5 w zakresie
50 – 80 odd/min
• częstotliwość odświeżania: co 1 cykl oddechowy
• częstotliwość próbkowania: 4 Hz
• przepływ w układzie próbkującym: 75 ml/min
• długość trendu: 90 minut
• przekątna ekranu LCD: 16 cm
• zasilanie sieciowe: zasilacz 230 VAC, 50 Hz /
12V DC
• zasilanie bateryjne: akumulator litowo-jonowy
• czas pracy akumulatora: 10 godzin
• czas ładowania akumulatora: do 17 godzin
• temperatura pracy: od -5 do +40 ºC
• wymiary: 200 x 135 x 50 mm
• waga: 0,8 kg

Źródło: Wikipedia; paramedica.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account