Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xRatownictwo Medyczne - Pierwsza Pomoc

Prawnym obowiązkiem każdego obywatela jest udzielenie pomocy ofiarom wypadków. Według prawa nie jest zagrożony karą ten, który działając w dobrej wierze i według posiadanej przez siebie wiedzy udziela pomocy ofierze wypadku, a nie uda mu się uratować ofiary.

Nie udzielenie pomocy ofierze wypadku grozi aresztem lub grzywną z jednoczesnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 3 lat. Przez udzielenie pomocy rozumie się nie tylko samodzielne ratowanie ofiar wypadku lecz w szczególności zadbanie o możliwie szybkie sprowadzenie fachowej pomocy medycznej. Do czynności tej nie powinien przystępować sprawca wypadku będący w szoku, aby nie przysporzył jeszcze większej szkody, niż uczynił.

Wypadki to obecnie nieodłączny element cywilizacji. Jakże często, zbyt często kończące się śmiercią poszkodowanych w nich osób. A przecież wiele z nich można by było jeszcze uratować. O ich losie zadecydował jednak brak pomocy w czasie pierwszych kilku minut od zaistnienia wypadku.

UWAGA !!! Materiały zamieszczone w dziale "RATOWNICTWO" mają charakter poglądowy. Prawidłowe zrozumienie i stosowanie zasad pierwszej pomocy oraz technik ratowniczych, może zagwarantować jedynie odbycie szkolenia wraz z zajęciami praktycznymi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Sztuczny oddech - wentylacjaSztuczne oddychanie polega na wdmuchiwaniu powietrza do jamy ustno-gardłowej pacjenta, skąd trafia ono do płuc i do żoładka. Ponieważ niemożliwe jest zmierzenie objętości dostarczanego pacjentowi powietrza, za zasadę przyjęto wdmuchiwanie go aż do momentu uniesienia się klatki piersiowej ratowanego.
 
Podczas wydechu ratownik powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy w trakcie opadania klatki piersiowej słyszy i czuje strumień wydobywającego się z ust ratowanego powietrza.Jeżeli wentylacja zastępcza prowadzona będzie z użyciem dużych objętości powietrza podawanego w krótkim odstępie czasu, a więc pod wysokim ciśnieniem, poważnie wzrośnie niebezpieczeństwo napełnienia powietrzem żołądka, a następnie wypchnięcia jego zawartości do gardła.
Może to powodować groźne skutki dla pacjenta, gdyż zawierająca kwas solny treść żołądkowa może dostać się do dróg oddechowych, powodując ich niedrożność i wywołując tzw. aspiracyjne (zachłystowe) zapalenie płuc - powikłanie o bardzo wysokiej śmiertelności.
W celu ograniczenia tego ryzyka należy wentylować ratowanego powoli i niewielkimi objętościami powietrza:
 • wdech u dorosłego powinien trwać 1,5-2 s (przeciętnie 10-12 oddechów/min);
 • wdech u dziecka powinien trwać 1-1,5 s:
  - dzieci - 20 oddechów/mm,
  - niemowlęta - 30 oddechów/mm,
  - noworodki - 40 oddechów/min.

  Metody wentylacji :

 • wentylacja "usta-usta";
 • wentylacja "maska-usta";
 • wentylacja "usta-nos";
 • wentylacja "usta-nos";

wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

slider 05

 Wezwanie Pogotowia Ratunkowego

Pogotowie ratunkowe udziela świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w przypadku: nagłych zachorowań lub pogorszeń stanu zdrowia stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia, wypadków, porodów. Jeśli uważasz, że stan osoby potrzebującej pomocy medycznej jest poważny, a brak wiedzy medycznej uniemożliwia Ci trafną ocenę stanu zdrowia - nie zwlekaj z wezwaniem pogotowia ratunkowego. W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda minuta. Pamiętaj jednak, że wizyta pogotowia nie może zastąpić wizyty lekarza POZ (podstawowa opieka zdrowotna - lekarz rodzinny).

Wzywając pogotowie ratunkowe jedynie dla swojej wygody, w stanach nie zagrażających życiu postępujesz egoistycznie. Takie postępowanie może spowodować, że zespół ratunkowy nie dotrze do osób faktycznie potrzebujących pomocy medycznej.

Pogotowie Ratunkowe należy wzywać dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy:

Możesz skorzystać z numeru alarmowego który obowiązuje we wszystkich Krajach Unii Europejskiej:

Uwaga ! - Numer 112 dostępny głównie z telefonów komórkowych nie został jeszcze ujednolicony na terenie Polski jako główny numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dlatego dzwoniąc pod nr 112 może zgłosić się inny dyspozytor niż dyspozytor medyczny np. dyspozytor policji, wtedy Twoje zgłoszenie zostanie natychmiast przekazane bądź przekierowane do dyspozytora medycznego. Obecnie trwają prace nad udostępnieniem numeru w telefonii stacjonarnej i komórkowej na terenie całego kraju.

cpr

Twoje zgłoszenie odbierze dyspozytor medyczny, którego zadaniem jest błyskawiczna ocena nagłości wezwania oraz podjęcie decyzji o jego zrealizowaniu. Dyspozytor musi zadać zgłaszającemu kilka podstawowych pytań. Pamiętaj, że niezwykle ważna jest odpowiedź na tych kilka pytań. Staraj się odpowiadać spokojnie, nie krzycz, nie poganiaj dyspozytora. W sytuacji dramatycznej nie tylko nie przyspieszy to dotarcia zespołu ratownictwa medycznego, a jedynie może spowodować opóźnienie.


Odpowiedz na pytania dyspozytora:

 • Gdzie to się stało ? - Miejsce wypadku lub zachorowania, miejscowość, w miarę dokładny adres, jakieś charakterystyczne punkty topograficzne ułatwiające zespołowi dotarcie na miejsce zdarzenia.
 • Jak się nazywa ? - Ewentualne dane osobowe (imię, nazwisko, wiek) osoby potrzebującej pomocy. Jeżeli jest to osoba nieznajoma - po prostu powiedz, że jej nie znasz.
 • Co się stało ? - Rodzaj wypadku lub zachorowania (np. wypadek samochodowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie w miejscu publicznym, atak padaczki itp.)
 • Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy ? - Czy jest przytomna, czy oddycha, czy się rusza, czy na coś w przeszłości chorowała. Jeżeli jest to wypadek - ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny.
 • Kim Ty jesteś jako osoba wzywająca ? - Twoje nazwisko i numer telefonu z którego dzwonisz. Pamiętaj, że w przypadkach wątpliwych (podejrzenie fałszywego wezwania, niedokładne dane adresowe lub przerwanie rozmowy) dyspozytor może potwierdzić wizytę, uściślić adres lub ponownie nawiązać rozmowę.

Pamiętaj!!! Nigdy pierwszy nie rozłączaj się, ponieważ po zebraniu wywiadu dyspozytor przekaże Ci informacje jak postępować do czasu dotarcia zespołu ratowniczego. Często takie proste zabiegi medyczne mogą uratować życie potrzebującym pomocy. Jeżeli jest to wypadek, zabezpiecz miejsce zdarzenia. Dyspozytor pogotowia ratunkowego już sam powiadomi inne służby ratownicze potrzebne na miejscu zdarzenia, takie jak: Straż Pożarna i Policja.

W przypadkach nie zagrażających życiu pacjenta dyspozytor udzieli niezbędnej informacji, np. poinformuje który z lekarzy rodzinnych obecnie pełni dyżur w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Ostatnio dodane zdjęcia


PRM vs COVID-19 13
PRM vs COVID-19 12
PRM vs COVID-19 11
PRM vs COVID-19 10
PRM vs COVID-19 9
PRM vs COVID-19 8
PRM vs COVID-19 7
PRM vs COVID-19 6

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account