Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xRatownictwo Medyczne - Pierwsza Pomoc

Prawnym obowiązkiem każdego obywatela jest udzielenie pomocy ofiarom wypadków. Według prawa nie jest zagrożony karą ten, który działając w dobrej wierze i według posiadanej przez siebie wiedzy udziela pomocy ofierze wypadku, a nie uda mu się uratować ofiary.

Nie udzielenie pomocy ofierze wypadku grozi aresztem lub grzywną z jednoczesnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 3 lat. Przez udzielenie pomocy rozumie się nie tylko samodzielne ratowanie ofiar wypadku lecz w szczególności zadbanie o możliwie szybkie sprowadzenie fachowej pomocy medycznej. Do czynności tej nie powinien przystępować sprawca wypadku będący w szoku, aby nie przysporzył jeszcze większej szkody, niż uczynił.

Wypadki to obecnie nieodłączny element cywilizacji. Jakże często, zbyt często kończące się śmiercią poszkodowanych w nich osób. A przecież wiele z nich można by było jeszcze uratować. O ich losie zadecydował jednak brak pomocy w czasie pierwszych kilku minut od zaistnienia wypadku.

UWAGA !!! Materiały zamieszczone w dziale "RATOWNICTWO" mają charakter poglądowy. Prawidłowe zrozumienie i stosowanie zasad pierwszej pomocy oraz technik ratowniczych, może zagwarantować jedynie odbycie szkolenia wraz z zajęciami praktycznymi.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - NZK

 Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK, ang. cardiac arrest) – stan, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca, co powoduje ustanie krążenia krwi i niedotlenienie narządów oraz tkanek. Niezbędna w takim wypadku okazuje się resuscytacja i jak najszybsza defibrylacja , aby przywrócić prawidłową czynność serca.

Przyczyny:
 • ostre zaburzenia pracy serca
 • zawał mięśnia sercowego i inne ostre zespoły wieńcowe
 • ostre zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia elektrolitowe: Mg2+, Na+, K+
 • hipotermia
Objawy:
 • utrata świadomości ( brak reakcji na bodźce - dotyk i głos ),
 • brak oddechu ( kontrola oddechu po udrożnieniu dróg oddechowych przez 10 sekund ),
 • brak tętna na dużych tętnicach ( tętnica szyjna zewnętrzna lub udowa ),
 • brak tonów serca,
objawy późne ( jeśli nie podjęto natychmiastowych działań resuscytacyjnych ):
 • drgawki toniczno-kloniczne
 • zwiotczenie mięśni,
 • sinica dystalnych części ciała,
 • szerokie źrenice (nie reagujące na światło),
 • bladość, plamy opadowe.

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Porazenia energią elektrycznąW związku z powszechnym stosowaniem przez człowieka energii elektrycznej zarówno w życiu codziennym jak i we wszystkich dziedzinach techniki, oprócz korzyści, powstaje również wiele zagrożeń. Urządzenia elektryczne eksploatowane w niewłaściwy sposób mogą przyczynić się do porażenia, awarii, pożaru lub wybuchu. Zwykle do porażenia energią elektryczną dochodzi przez przypadek, ale czasami dzieje się tak przez lekkomyślność. 

Do czynników, które decydują o działaniu prądu na ciało człowieka, pozostających ze sobą w związku, należą:

 • Napięcie (mierzone w woltach).
 • Natężenie (w amperach).
 • Opór (w omach).
 • Częstotliwość (w hercach).
 • Czas działania.
 • Droga przepływu prądu przez ciało.
 • Gęstość prądu.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

OparzenieOparzenie jest to uszkodzenie tkanek powstałe w wyniku działania czynników termicznych, chemicznych, promieniowania lub prądu elektrycznego. Prowadzi do martwicy tkanek i utraty płynów ustrojowych, wskutek zwiększonej przepuszczalności naczyń. Skutki oparzeń, takie jak wstrząs hipowolemiczny, uszkodzenie układu oddechowego czy zakażenia stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Oparzenia rozpoznaje się na podstawie wywiadu od poszkodowanego lub świadków zdarzenia i na podstawie typowych objawów.

PODZIAŁ OPARZEŃ ZE WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ:

 • Oparzenie termiczneOparzenia termiczne – spowodowane są przez wysoką temperaturę. Powstają w wyniku bezpośredniego kontaktu z płomieniami, gorącymi płynami, gazami lub gorącą powierzchnią.

 

 

 

 • Oparzenie chemiczneOparzenia chemiczne – spowodowane są przez kontakt ze stężonymi kwasami, zasadami lub pewnymi związkami organicznymi (np. fenolami), które mogą występować nie tylko w postaci płynnej ale również stałej lub gazowej.


Oparzenie elektryczne

 • Oparzenia elektryczne – powstają w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez ciało. Źródłem prądu może być domowa lub przemysłowa instalacja elektryczna, piorun lub nagromadzenie bardzo dużego ładunku statycznego.

 • Oparzenie radiacyjneOparzenia radiacyjne – są wynikiem działania promieniowania np. słonecznego lub radioaktywnego. Mogą objawić się bezpośrednio po napromieniowaniu lub z opóźnieniem.

 

 

Ostatnio dodane zdjęcia


PRM vs COVID-19 13
PRM vs COVID-19 12
PRM vs COVID-19 11
PRM vs COVID-19 10
PRM vs COVID-19 9
PRM vs COVID-19 8
PRM vs COVID-19 7
PRM vs COVID-19 6

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account