Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KapnometrKapnometria - to termin medyczny oznaczający pomiar stężenia lub ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi lub powietrzu wydechowym z użyciem technik pomiaru kolorymetrycznego lub spektrofotometrycznego. Odmianą badania jest kapnografia, gdy dodatkowo rejestrowana jest krzywa zmian wartości dwutlenku węgla w czasie oddychania. Wykres tych zmian jest nazywany kapnogramem. Techniki kapnografii i kapnometrii wykorzystywane są w trakcie prowadzenia znieczulenia ogólnego oraz leczenia niewydolności oddechowej.

OPIS PRODUKTU:
RespSense™ jest lekkim, przenośnym urządzeniem, które mierzy i wyświetla częstość oddechów oraz zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu (EtCO2) u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt. Kapnograf jest przeznaczony do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania tych parametrów w szpitalach i innych placówkach medycznych, w czasie opieki pooperacyjnej, w trakcie transportu pacjentów, podczas opieki w domu i w ratownictwie medycznym.

Kapnometria jest najbardziej wiarygodną metodą oceny prawidłowości położenia rurki intubacyjnej w drogach oddechowych, hipowentylacji a także ewentualnego odłączenia rurki dotchawiczej w trakcie wentylacji zastępczej. Kapnograf standardowo wyposażony jest w zapasowe filtry, przewód próbkujący CO2, prosty łącznik T (model 51390), kaniule nosowe, ładowarkę i sztywny pokrowiec.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zestaw rurek LTRurka LT ( ang. laryngeal tube ) - jest doskonałym alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do wentylacji przez maskę twarzową, maskę krtaniową lub dla procedur, gdzie intubacja dotchawicza nie jest konieczna.

Na fotografii po prawej stronie widać rurkę LT i sposób jej założenia. Jej dolny koniec jest umieszczany "na ślepo" (bez użycia laryngoskopu) w górnym odcinku przełyku powodując jego obturację po napełnieniu mankietu przełykowego. Mankiet napełniamy dołączoną do zestawu strzykawką na której naniesione są objętości powietrza w zależności od rozmiaru rurki. Balon górny uszczelnia nosogardziel. Wentylacja odbywa się przez otwór umieszczony pomiędzy balonem przełykowym a gardłowym. Zaletą jest jednoczasowe wypełnienie obu balonów (z j ednego podania).
Rurka LT w drogach oddechowych
 
LT dostępna jest w różnych rozmiarach: od noworodka do aż do osoby dorosłej. Rozmiar LT dobiera się na podstawie wzrostu pacjenta. Rozmiary kodowane są kolorem łącznika  - na fotografiach widać kolory łącznika.
 
Dostępne są również modele, wyposażone w otwór w balonie przełykowym służący do ewentualnego odsysania treści z przełyku oraz modele służące do zakładania rurki intubacyjnej (rurka intubacyjna wprowadzana poprzez LT)

Uwaga! Produkt dostępny w Ratowniczym e-Sklepie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
LaryngoskopyLaryngoskopia, wziernikowanie krtani, oglądanie bezpośrednie krtani za pomocą laryngoskopu, najczęściej w celu wykonania intubacji dotchawiczej pod kontrolą wzroku. Dla uwidocznienia krtani zakłada się łopatkę prostą pod nagłośnię zwisającą nad krtanią, łopatkę zakrzywioną między nasadę języka a nagłośnię.
Intubacja dotchawicza za pomocą laryngoskopu - jest  jedną z metod udrażniania dróg oddechowych i polega na wprowadzeniu do tchawicy rurki o odpowiednim kształcie i długości, tak aby jej koniec znajdował się około 1 cm powyżej rozwidlenia tchawicy.

Laryngoskop światłowodowy
Łyżki typu MacIntosh - zagięteŁopatki laryngoskopów Welch Allyn produkowane są z jednego fragmentu stali nierdzewnej, co eliminuje zjawisko korozji w miejscach lutowania, a tym samym zwiększa trwałość, niezawodność i wytrzymałość mechaniczną laryngoskopu. Powierzchnia łyżek Welch Allyn jest około 4 razy gładsza niż w przypadku standardowych łopatek.

Dzięki temu są one łatwiejsze do czyszczenia i całkowicie odporne na korozję i przebarwienia. Ponadto materiał nie jest pokryty chromem, który może wywoływać reakcje alergiczne lub może odpadać w trakcie użytkowania. Łopatki posiadają dożywotnią gwarancję.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Maska krtaniowa LMAMaska krtaniowa (ang. laryngeal mask airway - LMA) - przyrząd używany w medycynie służący do udrażniania dróg oddechowych. Stanowi alternatywę dla intubacji (dzięki prostszym sposobie zakładania). Poprzez brak konieczności odginania głowy przy zakładaniu może być traktowana jako metoda z wyboru przy udrażnianiu dróg oddechowych u osób z urazami kręgosłupa szyjnego.
 
Dzięki uszczelnieniu na poziomie krtani pozwala utworzyć ustno-gardłową drogę oddechową w istotnie mniej urazowy sposób niż rurka dotchawicza, stwarzając mniejsze opory przepływu gazu oraz wywołując znacznie słabszą odpowiedź hemodynamiczną organizmu. Wprowadzenie maski odbywa się łatwo i szybko bez laryngoskopu, a w większości przypadków nie jest konieczne zwiotczanie mięśni.
 
Po wprowadzeniu maska krtaniowa zapewnia bezpieczniejszą kontrolę oddechu, niż maska twarzowa. Ponieważ nie ma konieczności podpierania podbródka pacjenta personel medyczny ma wolne ręce. Może być stosowana do spontanicznej i kontrolowanej wentylacji podczas znieczulenia ogólnego.
Maska krtaniowa została wprowadzona do użycia w latach 80. XX wieku przez brytyjskiego anestezjologa Archibalda Braina.
 
 
Uwaga! Produkt dostępny w Ratowniczym e-Sklepie.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Defibrylator AEDDefibrylacja jest jedynym znanym jak dotąd współczesnej medycynie zabiegiem przerywającym migotanie komór – zaburzenie rytmu odpowiedzialne w ponad 50% za nagłe zatrzymanie krążenia.

Defibrylator AED Plus™ jest jednak czymś więcej niż tylko urządzeniem do wyzwalania energii elektrycznej – wspiera ratownika w czasie całej akcji ratowniczej, począwszy od pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, przez analizę rytmu, aż po wspomaganie prowadzenia efektywnego i poprawnego masażu pośredniego serca. Wbudowany metronom wskazuje prawidłową częstość uciśnięć klatki piersiowej, a unikalna, jednoczęściowa elektroda samoprzylepna kontroluje głębokość ucisków w trakcie masażu serca.
 
Defibrylator AED Plus jest jedynym w swoim rodzaju aparatem, który prowadzi ratownika przez całą procedurę BLS AED (basic life support, automatic external defibrilation) nie pozostawiając miejsca na domysły, niepewność czy stratę cennych sekund. Odporny na działanie wody, wstrząsy, wytrzymały na upadki, mały, lekki i poręczny.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account