Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karetki wypadkowe od Siepomaga.pl zostały zakupione dzięki największej polskiej zbiórce internetowej, jaką okazała się pierwsza edycja zbiórki Siepomaga.pl na rzecz wsparcia polskiej służby zdrowia w walce z koronawirusem, w której wzięło udział kilkaset tys. osób, wiele firm oraz m.in. polscy raperzy organizując internetową akcję #hot16challenge2.

Tworząc mapę miejsc, gdzie trafią zakupione przez nas ambulanse Siepomaga.pl skorzystała z wiedzy i pomocy Ministerstwa Zdrowia, które wskazało Fundacji Siepomaga te stacje pogotowia ratunkowego i transportu medycznego, które dzięki takiej darowiźnie wymienią jedne z najstarszych w Polsce, medyczne „oldtimery” na nowoczesne karetki.

Tym sposobem ambulanse z logo Siepomaga.pl i #hot16challenge2 rozpoczynają dyżury w stacji Pogotowia Ratunkowego w Ciechanowcu (woj. Podlaskie), Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Komańczy (woj. Podkarpackie), zespole ratownictwa medycznego w Nowogrodzie Bobrzańskim (woj. Lubuskie), stacji Bielskiego Pogotowia ratunkowego w Pisarzowicach (woj. Śląskie), w szpitalu w Łosicach (woj. Mazowieckie) i Sokołowie Podlaskim (woj. Mazowieckie). Jeden ambulans trafił do bazy transportu stołecznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na walkę z COVID-19 Samorząd Województwa przeznacza kwotę blisko 31,5 mln w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Środki te trafią do szpitali wojewódzkich, powiatowych, resortowych i klinicznych oraz ratownictwa medycznego. Sam projekt Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowe opiewa na 5 mln zł. Dzięki temu wsparciu WSPR zakupi m.in. cztery ambulanse wyposażone w respiratory, defibratory czy automatyczne urządzanie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji.

Uruchomienie środków było możliwe dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej do wydatkowania funduszy unijnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19. W regionie z pomocy skorzysta docelowo 30 podmiotów. Przyznane środki pozwolą m.in. na refundację wydatków na środki ochrony osobistej, ale także wynagrodzenia czy zakup sprzętu. Obecnie placówki przystępują do zawierania umów, umożliwiających przekazanie niezbędnego dofinansowania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji "Dnia Ratownictwa Medycznego", życzymy wszystkim pracownikom oraz współpracownikom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wszelkiej pomyślności, stabilizacji zawodowej oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wojewoda świętokrzyski ustanowił nową nagrodę. - Będzie to odznaka honorowa przyznawana personelowi medycznemu szczególnie zaangażowanemu w swoją pracę - informuje Zbigniew Koniusz.

- Postanowiłem od tego roku przyznawać odznaki honorowe: wzorowy ratownik, wzorowy lekarz i zasłużony dla ratownictwa. Osobami, które mogą zgłaszać kandydatów do tego typu odznaki, są kierownicy oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, dyrektor tej instytucji, a także kierownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych, na których zatrudnieni są ratownicy. Kandydatów może zgłaszać także wojewoda - mówi Zbigniew Koniusz.

Jak dodaje, odznaka będzie przyznawana w trzech stopniach: brązowa, srebrna i złota.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych ocenił, że proponowane przez resort zdrowia zmiany w art. 95 ustawy o działalności leczniczej uczynią z nich "tanią siłę roboczą". Jak wskazuje resort, zmiana ma umożliwić odbywanie dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego, jednak ratownicy przygotowali własną propozycję noweli przepisów w tym zakresie.

Przypomnijmy, że we wrześniu ratownicy medyczni ogłosili odwieszenie protestu Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych odwiesza protesti domagają się realizacji postulatów w porozumienia z 2019 r. Zniecierpliwieni brakiem działań ze strony MZ odrzucili zaproszenie na spotkanie w MZ na początku października i domagają się konkretnych propozycji zapisów wraz z harmonogramem ich wdrażania.

Ministerstwo zdrowia w piśmie do Komitetu Protestacyjnego wskazało propozycję zmiany w art. 95 ustawy o działalności leczniczej. „Zmiana ta ma umożliwić odbywanie dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego” - wyjaśnia MZ. Jak przewiduje projekt, do art. 95 dodano ust. 1a w brzmieniu: „osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mogą być zobowiązane do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego”.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account