Blog

ZACHOWAJ SPOKÓJ, SPRAWDŹ REAKCJE, WEZWIJ POMOC, UŻYJ AED PLUS – ELEKTRODĘ DOSTANIESZ GRATIS !

Jeżeli Państwa firma, urząd, przedsiębiorstwo lub instytucja jest właścicielem AED Plus ZOLL w przypadku jego użycia w celu ratowania ludzkiego życia otrzyma bezpłatną wymianę elektrody.

Aby zweryfikować czy Państwa AED kwalifikuje się do bezpłatnej wymiany elektrody prowadzonej przez PARAMEDICA prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem:
tel. 602 653 579 lub 22 313 09 39

Koordynator pomoże w sprawnej weryfikacji i przywróceniu AED w stan gotowości.
Warunki konieczne do spełnienia:
1. Akcja ta dotyczy wyłącznie AED Plus ZOLL zakupionych w PARAMEDICA Polska oraz klientów, którzy zakupili AED poprzez współpracujących dystrybutorów.
2. Jego użycie nastąpiło w przestrzeni publicznej w ramach PAD. Akcja nie obejmuje użycia defibrylatora przez profesjonalne służby ratunkowe i placówki służby zdrowia.
3. Wymiana elektrody przysługuję właścicielowi AED bez względu na skutek przeprowadzonej akcji ratunkowej.

Automatyczna defibrylacja AED

Defibrylacja jest jedynym znanym jak dotąd współczesnej medycynie zabiegiem przerywającym migotanie komór – zaburzenie rytmu odpowiedzialne w ponad 50% za nagłe zatrzymanie krążenia.

Defibrylator AED Plus™ jest jednak czymś więcej niż tylko urządzeniem do wyzwalania energii elektrycznej – wspiera ratownika w czasie całej akcji ratowniczej, począwszy od pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, przez analizę rytmu, aż po wspomaganie prowadzenia efektywnego i poprawnego masażu pośredniego serca.

Maska krtaniowa - LMA (Laryngeal Mask Airway)

Maska krtaniowa (ang. laryngeal mask airway - LMA) - przyrząd używany w medycynie służący do udrażniania dróg oddechowych. Stanowi alternatywę dla intubacji (dzięki prostszym sposobie zakładania).

Poprzez brak konieczności odginania głowy przy zakładaniu może być traktowana jako metoda z wyboru przy udrażnianiu dróg oddechowych u osób z urazami kręgosłupa szyjnego. Dzięki uszczelnieniu na poziomie krtani pozwala utworzyć ustno-gardłową drogę oddechową w istotnie mniej urazowy sposób niż rurka dotchawicza, stwarzając mniejsze opory przepływu gazu oraz wywołując znacznie słabszą odpowiedź hemodynamiczną organizmu.

Strona 1 z 2