Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ratownik Medyczny udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym. W stanach nagłych zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach. Stosuje środki ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego. Szybkie i trafne działania decydują tu o zachowaniu, przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Przygotowane standardy nauczania i moduły przedmiotowe stanowią o zakresie wiedzy ogólnej i zawodowej ratownika.

ZADANIA ZAWODOWE RATOWNIKA MEDYCZNEGO :
 
 • komunikowanie się z pacjentem, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej;
 • ocena miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń, zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, wypadku, katastrofy, podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar;
 • ocena parametrów życiowych ofiar, ustalanie wskazań co do kolejności ich leczenia i transportu oraz podejmowanie zleconego przez kierownika zespołu optymalnego postępowania ratowniczego, chroniącego zdrowie i życie poszkodowanych i transportowanych; 
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałania;
 • posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne zabezpieczające przed wysoką temperaturą, kwasami, ługami, gazami) i medycznym;
 • (aparaty zapewniające drożność oddechową, urządzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urządzenia do unieruchamiania i transportu chorych w zakresie niezbędnym dla udzielenia pomocy zagrożonym utratą życia,poszkodowanym i transportowanym) 
 • zapobieganie zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki;
 • wykonywanie na zlecenie kierownika zespołu, czynności i zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia, z uwzględnieniem ich specyfiki i właściwej kolejności postępowania;
 • podejmowanie prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego, w tym postępowania traumatologicznego (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań);
 • ocenianie stopnia utraty przytomności i zabezpieczanie funkcji życiowych nieprzytomnego 
 • transportowanie pacjentów pod nadzorem medycznym (ręcznie i przy użyciu odpowiednich urządzeń);
 • przekazywanie pacjentów personelowi ambulatoriów, izb przyjęć i innych jednostek (z wypełnianiem odpowiedniej dokumentacji);
 • przeprowadzanie prawidłowo wywiadu dyspozytorskiego i instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności;
 • przeprowadzanie kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego, stanowiącego wyposażenie zespołu, prowadzenie bieżącej konserwacji aparatury (prowadzenie książki rozchodu leków i materiałów opatrunkowych);
 • prowadzenie i gromadzenie dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdań o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnościach ratowniczych (karty informacyjne, wypadkowe, transportowe, książka zgłaszania wezwań, książka raportów).


SYTUACJA PRAWNA :
Sytuacja prawna zawodu przez wiele lat była nieunormowana. Podejmowane wcześniej próby wprowadzenia ustawy zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero 12 października 2006 r. Prezydent Lech Kaczyński na podstawie art. 122 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dokonał uroczystego podpisania ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Począwszy od 1 stycznia 2007 roku Ratownicy Medyczni zostali ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego w Polsce. System reguluje Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Czynności które może podejmować Ratownik Medyczny określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych.

ZATRUDNIENIE :

Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w następujących placówkach.:

 • Stacje Pogotowia Ratunkowego;
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR);
 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR);
 • Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (PSP);
 • Inne formacje ratownicze i pomocy doraźnej.

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account